Tina - office manager

Tina - office manager

Fatema - Receptionist

Fatema - Receptionist

Simona - dental assistant

Simona - dental assistant

Liana - dental assistant

Liana - dental assistant

Julen - dental hygienist

Julen - dental hygienist

Marcie - dental hygienist

Marcie - dental hygienist

Ann - dental hygienist

Ann - dental hygienist

sheryl - dental hygienist

sheryl - dental hygienist

Jennifer - dental hygienist

Jennifer - dental hygienist