Tina - office manager

Tina - office manager

 Fatema - Receptionist

Fatema - Receptionist

 Liana - dental assistant

Liana - dental assistant

 Julen - dental  hygienist

Julen - dental hygienist

 Marcie - dental  hygienist

Marcie - dental hygienist

 Ann - dental  hygienist

Ann - dental hygienist

 sheryl - dental  hygienist

sheryl - dental hygienist

 Jennifer - dental  hygienist

Jennifer - dental hygienist